SPOV : Nationellt möte 2016 Karlstad (före SFAI-mötet)

Datum: 20 - 21 sep, 2016

Plats: Karlstad (SFAI-veckan)

SPOV_2016Vetenskapligt program
Postoperativ Smärtlindring för snabbare återhämtning samt
Principer för Perioperativ Optimering & Postoperativa Strategier för Framtiden.
Exklusivt nätverksskapande och erfarenhetsutbyte inom postoperativ vård.

Anmälan
sker via SFAI-veckans hemsida (möten utanför programmet) på www.sfaiveckan.se

Program
Se bifogad PDF-fil nedan

Skriv gärna ut program och annons nedan och sprid till dina kollegor!