ST-kurs: Allmän intensivvård (Lund v 42 2022)

Datum: 17 - 21 okt, 2022

Plats: Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kursledare: Björn Bark, Olof Persson

Adress: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-17 11 56
E-post: iva.sus.lund@skane.se
Innehåll: Kursen behandlar bland annat fysiologi vid kritisk sjukdom, sepsis, ARDS, neurointensivvård, kardiell svikt, akut njur- och leversvikt, nutrition, intoxikationer och etik inom intensivvården. Kursen ges som katedrala föreläsningar.

Kursen berör följande delmål: a2, a5, b3, c1, c2, c4, c6, c9, c11. Gamla utbildningsboken: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19.
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi och intensivvård under andra halvan av sin specialistutbildning. Andra specialiteter är välkomna att söka.
Kursvärdering: Helhetsbetyg 5.1 och rekommendationsgrad 5.4 av 6 vid senaste kurstillfället 2021.
Sista anmälningsdag: 2022-09-04

Ansökan: SFAI:s ansökningsblankett till kurser. OBS! Mailas inscannad till iva.sus.lund@skane.se
Pris: 9 500 kr + moms

Bifogade filer