ST-kurs : Den svåra luftvägen v 21 2019

Datum: 20 - 23 maj, 2019

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S, Göteborg

Målgrupp: En baskurs för ST-läkare i fr.a. anestesiologi och intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar. Helst bör man ha arbetat cirka 12 månader med anestesi som blivande anestesiolog före kursstart. Drygt 700 av Sveriges anestesiologer har gått denna kurs sedan 2000.

Kursledare
: Per Nellgård, Öl Med.Dr. TOP/TIVA
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-3428146, 0703-286563
Adress: Blå stråket 7, 4:e vån, SU, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat bedömning av luftvägarna och hur man hanterar den “svåra” luftvägen. Den nya Svenska luftvägsalgoritmen, luftvägskort och Anestesiproblemkort gås igenom. Du lär dig metoder för att upprätthålla fria luftvägar men med speciell fokus på fiberendoskopisk intubation. En mängd olika hjälpmedel för att hantera den “svåra luftvägen” kommer att demonstreras och finnas tillgänglig för praktisk träning i mindre grupper (simulator och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teorietiska föreläsningar och falldiskussioner. En förmiddag får man koniotomera och trakeotomera gristrakea.  Under en av kvällarna har vi en praktisk workshop med “luftvägsprylar” och de vanligaste videolaryngoskopen och god buffé.
Uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 & 9 i utbildningsboken.

Anmälan: Via bifogad anmälningsblankett. Sista anmälningsdatum 31 December 2018.
Kursutvärdering: Helhetsbedömning: 5,3-5,4 och kan kursen rekommenderas 5,4-5,8 (av 6) vid senaste årens kurser.

Kostnad: 14.000:- + moms, som faktureras av SFAI AB

Bifogade filer