ST-kurs i allmän intensivvård (Lund 2019)

Datum: 21 - 24 okt, 2019

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kursledare Björn Bark, Thomas Kander
Adress Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 11 56, Fax 046-17 60 51
iva.sus.lund@skane.se
Innehåll Kursen behandlar bland annat basal fysiologi vid kritisk sjukdom, sepsis, ARDS, skallskador, kardiell svikt, akut njur- och leversvikt, nutrition, intoxikationer och etik inom intensivvården. Kursen ges huvudsakligen som katedrala föreläsningar.
Kursen berör följande delmål: a2, a5, b3, c1, c2, c4, c6, c9, c11. Gamla utbildningsboken: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19.
Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi och intensivvård i slutet av sin specialistutbildning. Andra specialiteter är välkomna att söka.
Kursvärdering Helhetsbetyg 5,0 och rekommendationsgrad 5,3 av 6 vid senaste kurstillfället 2018.
Sista anmälningsdag 2019-08-31
Ansökan SFAI:s ansökningsblankett till kurser. Skickas inscannad till iva.sus.lund@skane.se
Pris 8 500 kr + moms

Bifogade filer