ST-kurs i obstetrisk anestesi (2020)

Datum: 3 - 6 feb, 2020

Plats: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Kursledare: Anette Hein
Kurssekreterare: Lena Orén

Adress: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
Tel: 08 123 52 81,  Fax 08 622 59 26
E-post: obstetriskanestesi@gmail.com

Innehåll: Graviditetens fysiologi. Förlossningsförlopp, fosterövervakning och obstetriska komplikationer. Hantering av mammor med pre-eklampsi och HELLP. Anestesi vid sectio. Smärtlindring vid förlossning. Neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och utredning av neurologisk påverkan efter partus. Hantering av koagulationsrubbningar och stor obstetrisk blödning. Det asfyktiska barnet – workshop. Examination ersätts av presentation av fallbeskrivning. Kursen ordnas i samarbete med SFOAI – SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

Utbildningsbokens delmål som berörs: Nya: a1, a2, a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12

Tidigare kursutvärdering: 2,8/3,0, 2,9/3,0, 2,9/3,0 2,8/3,0, 2,9/3,0 2,9/3,0 2,9/3,0

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i anestesi och nyblivna specialister. Vi välkomnar även intresserade obstetriker

Kursavgift: 10 000:- + moms (inklusive lunch, kaffe och kursmiddag) debiteras respektive klinik av SFAI verksamheter AB, efter att bekräftelse om kursplats skickats.

Anmälan: görs på av SFAI fastställd blankett, till kurssekreterare Lena Orén, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm, Mail: obstetriskanestesi@gmail.com

Antagning sker primärt enligt turordning vi får in anmälan men även enligt meriter.

Sista ansökningsdatum: 2019-12-01

Kontaktperson: Lena Oren

Bifogade filer