ST kurs i Obstetrisk Anestesi (Danderyd v4 2022)

Datum: 24 - 27 jan, 2022

Plats: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Observera att kursen är fulltecknad 

Kursledare: Anette Hein
Kurssekreterare: Lena Orén
Adress: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm Tel: 08 123 52 81, Fax 08 622 59 26
E-post: obstetriskanestesi@gmail.com

Innehåll: Graviditetens fysiologi. Förlossningsförlopp, fosterövervakning och obstetriska komplikationer. Hantering av mammor med pre-eklampsi och HELLP. Anestesi vid sectio. Smärtlindring vid förlossning. Neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och utredning av neurologisk påverkan efter partus. Hantering av koagulationsrubbningar och stor obstetrisk blödning. Det asfyktiska barnet – workshop. Examination ersätts av presentation av fallbeskrivning.

Kursen ordnas i samarbete med SFOAI – SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

Utbildningsbokens delmål som berörs:
Nya: a1, a2, a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12 Tidigare kursutvärdering: 2,8/3,0, 2,9/3,0, 2,9/3,0 2,8/3,0, 2,9/3,0 2,9/3,0 2,9/3,0 2,9/3,0

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i anestesi och nyblivna specialister. Vi välkomnar även intresserade obstetriker.

Kursavgift: 10 000:- + moms (inklusive lunch, kaffe och kursmiddag) debiteras respektive klinik av SFAI verksamheter AB, efter att bekräftelse om kursplats skickats.

Anmälan: Kursen fulltecknad

Antagning sker primärt enligt turordning vi får in anmälan men även enligt meriter. OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift.

Sista ansökningsdatum: 2021-12-01

Kontaktperson: Lena Oren

Bifogade filer