ST-kurs : Neurointensivvård och Neuroanestesi 2017 – INSTÄLLD

Datum: 23 - 27 okt, 2017

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Kursen inställd

Innehåll

Kursen syftar till att erbjuda kunskaper om handläggning av patienter inom neurointensivvård och neuroanestesi.

 

Kursen omfattar handläggning av patienter med akuta neurologiska tillstånd inklusive neurotrauma, subarachnoidalblödningar, stroke, spinala skador, status epileptikus, neuromuskulära sjukdomar samt total hjärninfarkt. Nödvändiga bakgrundskunskaper i cerebral fysiologi och patofysiologi kommer att belysas. Neuromonitorering samt neuroradiolgi kommer att beröras.

 

Kursen vänder sig primärt till ST-läkare inom Anestesi och Intensivvård och syftar till att uppfylla kravkurs för specialområdet neuroanestesi och intensivvård enligt utbildningsboken.

 

Ansökan

På särskild blankett SFAI:s hemsida skickas senast 15 september till:

 

Karolinska Universitetssjukhuset

Perioperativ Medicin och Intensivvård, F2:00

Biljana Milovac

17176 Stockholm

 

Kursavgift

7000 kr exkl. moms. Återbetalas ej vid återbud efter 1 oktober 2017

 

Mer information

https://neurokursen.wordpress.com/

 

Frågor

Kurssekreterare: Biljana Milovac, biljana.milovac@sll.se

Kursledare: Överläkare David Nelson, david.nelson@sll.se

 

 

Bifogade filer