ST-kurs : Smärta och smärtbehandling för ST-läkare och juniora specialister 2019

Datum: 14 - 17 okt, 2019

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare, som inte får smärtenhetsplacering, och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse.
Kursledare
: Per Nellgård, Öl Med.dr. VO Thorax-Kärl, Sektion TOP/TIVA .
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63

Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg
Kurssekreterare: Lukas Lannemyr, Specialistläkare VO Thorax-Kärl, Sektion TOP/TIVA .
E-post: lukas.lannemyr@vgregion.se
Tel: 031-342 88 60
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ smärta, medan den andra halvan ägnas åt långvarig och malign smärta, samt obstetrisk smärtbehandling. Smärtfysiologi och farmakologi blandas med andra behandlingsalternativ. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i anestesi och intensivvård men är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.

Kursens ges vid An/Op/IVA och TOP/TIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i samarbete med multidisciplinära smärtenheten vid SU/Östra och Dagkirurgen, SU/Mölndal.

 I lärarstaben finns Olaf Gräbel Smärtenheten, SU/Ö, Peter Dahm och Christopher Lundberg, AnOpIVA, SU/M, Meta Brattwall, Dagkirurgen, SU/M, Gunnar Eckerdal, Palliationsteam, samt Lukas Lannemyr och Per Nellgård, TOP/TIVA, SU/S.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.
.
Kursen uppfyller delmålen 1, 3, 5, 8 & 12 i utbildningsboken.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2019 och besked om antagning lämnas inom en månad.

Ansökan är bindande. Använd gärna ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida och sänd den till Per Nellgård.
Kostnad: 10 000:- + moms, som faktureras av SFAI AB.

Bifogade filer