ST-kurs : Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård (nytt datum v6 2021) – FULLTECKNAD

Datum: 8 - 12 feb, 2021

Plats: Katastrofledningsrummet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5, 5:e vån.

Kursen fullteckad, endast eventuella återbudsplatser finns.

Kursledare: Per Nellgård
Öl Med.Dr. VO An/OP/IVA SU

E-post: per.nellgard@vgregion.se
gudrun.bragadottir@vgregion.se
Tel: 031-3428146, 0703-286563
Kurssekreterare: Gudrun Bragadottir
Öl, Med.Dr. VO Thorax Sektion TOP/TIVA SU
031-3427453
Adress: Thoraxanestesiexpeditionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 7, 5:e vån, 413 45 Göteborg, Anestesiexpeditionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5, 5:e vån, 413 45 Göteborg

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister i anestesi och intensivvård och kardiologi.

Innehåll: Under kursen får du teoretisk och praktisk presentation av thoraxanestesi och intensivvård. Kursen omfattar respirations och cirkulationsfysiologi, enlungsventilation och användande av dubbellumen tub, behandling av höger- och vänsterkammarsvikt, resp-svikt och njursvikt, koagulationsstörningar, ECMO/mekaniska hjärtpumpar, thoraxtransplantationer, GUCH och transesofagealt EKO. På kursen lär du dig handlägga hjärtsjuka patienter för icke hjärtkirurgi. Under 3 förmiddagar följer du arbetet på thoraxoperation och TIVA varvat med fallbeskrivningar. Första och sista dagen och resterande eftermiddagar är fyllda med föreläsningar. Under en av kvällarna (kl.16-20) är det workshop och god buffé.

Kursutvärdering: Kursen i Göteborg fick mycket bra kursbedömning 2011-2019. Kursen uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 i utbildningsboken 2008. Kusen uppfyller målen C1, C2, C3, C4, C5, C6, C11 i utbildningsboken 2015

Anmälan: Via bifogad blankett.

Sista anmälningsdatum: 15 Dec 2020.

Kursavgift: 12.000:- + moms faktureras av SFAI AB I kursavgiften ingår gemensamma luncher under kursveckan.

Bifogade filer