ST-kurs: Traumaanestesi 2018

Datum: 10 - 13 dec, 2018

Plats: Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Innehåll Teoretisk och praktisk genomgång av akut anestesiologisk handläggning av trauma inklusive luftvägshantering, massiv traumatisk blödning etc. Förutom katedrala föreläsningar ingår en rad praktiska övningar/workshops såsom kirurgisk luftvägsträning på biologiska preparat, FAST- ultraljud och thoraxdrän.

Fakulteten utgörs av traumaerfarna läkare från bl.a. klinikerna för anestesi, kirurgi, kärlkirurgi och ortopedi.

Målgrupp
ST-läkare i anestesi

Delmål som täcks

Enligt författning 2015:
c9, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, c10, a1, b3
Enligt författning 2008:
9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17

Adress
Funktion PMI, F2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Kursledare
Anders Östlund Pierre Sundin

Kursadministratör
Cecilia Moström
cecilia.mostrom@sll.se Tel: 072-584 07 59

Avgift 11.500:- + moms. Faktureras av SFAI Verksamheter AB

Anmälan Senast 2018.11.09 via traumarummet.se

Bifogade filer