Standardkurs

Datum: 13 - 15 nov, 2024

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

 INTENSIVVÅRDSMÖTE

 KURSINTERNAT 13-15 november 2024, Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 27:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

Kursprogram 2024 Årets teman är förgiftningar, trauma, ECMO, dialys, SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter, årets artiklar 2023, information om SIR och ESICM med mera.

Datum:           13-15 november (från onsdag kl. 12.00 till fredag kl. 12.00)

Plats:              Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare:      75 st

Kursavgift:    11 950 kr exkl. moms

Anmälan:       Anmälan sker via e-post till: katja.andersson@uu.se    

—–

Kallelse till årsmöte SIS:         

I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapets (SIS)  årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 13 november kl. 16.10.

Stipendier: 

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden 1 januari 2023 – 31 januari 2023. Deadline för nominering av bästa artikel är den 27 maj till Christian Ahlstedt christian.ahlstedt@regionstockholm.se För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

 

Katja Andersson, mötesorganisatör Intensivvårdsmötet                                         

E-post: katja.andersson@uu.se

 

Björn Bark, ordförande Svenska intensivvårdssällskapet

E-post: bjorn.bark@med.lu.se