Studierektorsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap

Datum: 9 - 10 mar, 2017

Plats: Stockholm

Studierektorsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap

Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start mars 2017

Kursens övergripande mål är att stärka Din roll som studierektor och att Du ska få verktyg som Du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare inom Din specialitet. Kursen är specialitetsövergripande.

 • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
 • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
 • Vilka föreskrifter styr och hur påverkar dessa ST-utbildningarnas utformning?
 • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
 • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
 • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
 • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
 • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
 • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
 • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen?
 • Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Mer information och anmälan