Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte

Datum: 19 mar, 2018

Plats: Stockholm

Excellence in pain education (IASP 2018)

Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 19.3

Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm
http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/

Pris: medlemmar i SSLF självkostnadspris för måltider, möte och lokalhyra 850,00 kronor

För deltagare som inte är medlemmar i SSLF kostar måltid, lokal och möte 1350,00 kronor

Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 11.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, ev medlemskap i SSLF, korrekt e-post, önskemål om kursintyg (endast ST i smärtlindring) och eventuellt behov av anpassad kost! Vegetarisk, laktos- eller glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

Under vårmötet anordnas en workshop om ST-utbildning i Smärtlindring. Efter föreläsningar finns det avsatt 40 minuter för diskussion och frågor. Passa på att ställa dina frågor om ST-utbildning till representanter från Socialstyrelsen, ST-studierektor Adriana Miclescu  (Akademiska sjukhuset) och erfarna kollegor inom föreningen. För att utnyttja detta tillfälle på bästa sätt, uppmanar vi alla ST-läkare, handledare till ST-läkare och alla som är intresserad av att påbörja ST, respective handled ST-kollega inom smärtlindring att maila in frågor inför vårmötet. Detta så att medverkande presentatörer har möjlighet att förbereda sig och ge bra svar.

 

Information om SK-kurser, text Charlotte Amilon:
SK-kurser upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Den sker i två steg, först upphandling av leverantörer för åren 2019 till 2022 och därefter avrop av kurser årligen utifrån efterfrågade kursområden. Inför varje nytt avropsår genomför Socialstyrelsen en behovsanalys där specialitetsföreningarna tillfrågas avseende kursområden där det finns behov av kurs. För de mindre specialiteterna har vi föreslagit någon form av kurscykel så att alla ”inblandade” vet vad som efterfrågas.

 

Det som jag ser framför mig är att jag förtydligar denna beskrivning och att vi tillsammans kanske kommer fram till hur ni ska tänka framöver och att kurserna ska harmonisera med målbeskrivningen och de krav som finns i den.

 

Maila dina frågor angående ST-utbildning till jens.draiby@bragee.se senast 11/3.

 

Intyg till ST-läkare:Alla ST-läkare inom smärtlindring som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för pedagogik och läkemedel (del av delmål 7, 15 enligt SOSFS 2008:17, del av delmål a1, b3, c10 enligt SOSFS 2015:8 för specialiteten smärtlindring).

 

Maila paulin.andrell@gu.se senast 11/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST i smärtlindring.