SYA vårmöte, anestesi och samexisterande sjukdomar

Datum: 17 - 19 maj, 2017

Plats: Engsholms slott

Sveriges yngre anestesiologer inbjuder till vårmötet 2017.

Vårmötet äger rum den 17-19/5 på Engsholms Slott söder om Stockholm.
Det vetenskapliga temat är i år Anestesi och samexisterande sjukdomar. I schemat finns bland annat anestesi vid hjärtsjukdom och icke kardiell kirurgi, extrem obesitas, lungsjukdom, blodsjukdomar, malign hypertermi, neurologisk sjukdom, icke-obstetrisk kirurgi till gravida mm.
Kursen riktar sig till både ST-läkare och yngre specialister. I kursavgiften ingår kost och logi.

Anmälan är öppen!

Länk till anmälan: klicka här! Sista anmälningsdag 22/3.

I samband med vårmötet sker SYAs årsmöte, fredag 19/5 kl 11:15-12:00

Bifogade filer