Symposium om traumaanestesi och intensivvård

Datum: 8 dec, 2019

Plats: Lund

Välkommen till symposium om traumaanestesi och intensivvård Lund 8/12 2019

För anmälan och mer info vg, se https://mkon.nu/traumaanestesi_och_intensivvard

 

Preliminärt program

Trauma Resuscitation
Tim Harris, Queen Mary University of London

Ultrasound in trauma, to do or not?
Tim Harris, Queen Mary University of London

Tim är professor i akutmedicin, verksam i Storbritannien och har skrivit ett stort antal artiklar om trauma och resuscitering. Bland annat The Evolving Science of Trauma Resuscitation.

 

Trauma Anesthesia
Guy Sanders,St George’s University Hospital, London

Guy är traumaanestesiolog vid ett av Londons största traumacenter och har även internationell erfarenhet från traumaanestesi i konfliktzoner

 

Transfusionsstrategier, komponent eller helblod
Denise Bäckström

Denise är disputerad anestesiolog som varit verksam framförallt i Östergötland. Hon arbetar nu inom Försvarsmakten samt på en av Stockholms läkarbilar.

 

GSW and blast injuries
Andy Johnston, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham

Andy är intensivvårdsläkare I Birmingham och tjänstgör också i brittiska försvarsmakten. Han har bland annat jobbat vid Camp Bastion som är en de mest framgångsrika fältsjukhus som någonsin satts upp i en militär konflikt. Utöver detta har han publicerat ett flertal artiklar om trauma.

 

Neurotrauma
Malin Rundgren, Skåne University Hospital, Lund

Malin är docent, överläkare och ansvarig för Neurointensivvården på SUS