TAASK Express 59, Lund (Svenska) 21,22,23 november 2023

Datum: 21 - 23 nov, 2023

Plats: Lund

Träning i anestesiologiska akutsituationer och kriser

TAASK Express 59, Lund (Svenska) 21,22,23 november 2023

Ansök här

Kursledare : Isabelle Arctaedius. Frågor från intresserade kursdeltagare från IPV Lund: Isabelle.Arctaedius@skane.se.
Frågor från intresserade kursdeltagare från utanför Lund angående kursplatser etc. :  kansli@taask.nu .
Kursen hålls på IPV, Lund.

Målgrupp: anestesiologer, både ST-läkare och specialister; anestesi-sjuksköterskor, undersköterskor som jobbar inom anestesi, operationssjuksköterskor.

3 kursdagar hålls under veckan, 4 fullskaliga simuleringar hålls varje dag. Kursdeltagare kan gå en eller två kursdagar (i så fall tisdag+onsdag eller onsdag+torsdag, inte tisdag + torsdag).

Varje dag finns det:
8 platser till läkare (blandat ST-läkare och specialister).
4 platser som endast kan disponeras av anestesi-sjuksköterskor
4 platser som kan disponeras av anestesi-ssk, undersköterskor eller operationssjuksköterskor.

En del av platserna är reserverade av värdkliniken. Utomstående är välkomna att anmäla sig till övriga platser.

Kursen består av:

 Inläsning av boken ‘Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi’. Boken finns tillgängliga för kursdeltagare i kursportalen och kan även beställas som bok i elektronisk eller pappersformat på www.taask.nu .

 Elektronisk pretest

 1-2 kursdagar huvudsakligen simuleringar följda av ingående återkoppling.

 Muntligt posttest som sammanfattar dagens fall.

ST-Mål och intyg

Kursen berör A1,C5, C9.

 

Anmälan och avgifter

Samtliga deltagare inklusive deltagare från värdkliniken skall anmäla sig via SVPortalen.
Anmälan är bindande vg se villkoren här.

Vid behov av att överlåta plats till annan person, ta kontakt med kursledaren.

Avgift för deltagare som inte är inbjudna av kursledningen: per kursdag: läkare 4.000kr. Ssk/usk: 2.500kr exkl moms.
Ofullständiga fakturauppgifter angivna vid anmälan: 300kr administrativ avgift.