TAASK Express IVA 73, 5 – 7 november 2024 Lund

Datum: 5 - 7 nov, 2024

Plats: Lund

Träning i anestesiologiska akutsituationer och kriser
TAASK Express IVA 73, 5 – 7 november 2024 Lund

Ansök här

Kursledare : Åsa Johansson.
Frågor angående kursplatser etc. :  kansli@taask.nu .
Kursen hålls på IVA, SUS Lund.

Målgrupp: anestesiologer, både ST-läkare och specialister; anestesi-sjuksköterskor, undersköterskor som jobbar inom anestesi, operationssjuksköterskor.

3 kursdagar hålls under veckan, 4 fullskaliga simuleringar hålls varje dag. Kursdeltagare kan gå en eller två kursdagar (i så fall tisdag+onsdag eller onsdag+torsdag).

Varje dag finns det:
3 platser till läkare (blandat ST-läkare och specialister).
5 platser till IVA-sjuksköterskor
2 platser till undersköterskor.

En del av platserna är reserverade av värdkliniken. Utomstående är välkomna att anmäla sig till övriga platser.

Kursen består av:

 Inläsning av boken ‘Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi’. Boken finns tillgängliga för kursdeltagare i kursportalen och kan även beställas som bok i elektronisk eller pappersformat på www.taask.nu . Boken går också att ladda ner gratis på Apple och Google Play. 

 Elektronisk pretest

 1-2 kursdagar huvudsakligen simuleringar följda av ingående återkoppling.

 Muntligt posttest som sammanfattar dagens fall.

ST-Mål och intyg

Kursen berör A1,C5, C9.

Anmälan och avgifter

Samtliga deltagare inklusive deltagare från värdkliniken skall anmäla sig via SVPortalen.
Anmälan är bindande vg se villkoren här.
Avgift för deltagare som inte är ibjudna av kursledningen; per kursdag exkl moms: läkare 4.000 kr. Ssk/op-ssk/usk: 2.500 kr.
Ofullständiga fakturauppgifter angivna vid anmälan: 300kr administrativ avgift.