TAASK Masterclass 41 Karlstad

Datum: 15 - 17 nov, 2021

Plats: Karlstad

TAASK-kursen, Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser, är en kurs på 3 dagar som ges i samarbete med SYA och består av:

Inläsning av en omfattande kursmanual, pretest
Tolv fullskaliga anestesiologiska simuleringar och debriefingar vars syfte är att förbättra deltagarnas tekniska (dvs rent medicinska) samt icke-tekniska (dvs Crew Resource Management, ledarskap, följarskap, kommunikation osv)
Kortfattade föredrag och grupparbeten om icke-tekniska färdigheter
En luftvägsworkshop som täcker såväl kirurgisk luftväg som videolaryngoskopi och intubering genom larynmask.
Posttest.

Kursen är inriktad till anestesiläkare i alla åldrar och 12 anestesiläkare samt 4 anestesi-ssk deltar i varje kurs. Kursledningen består huvudsakligen av specialistläkare och sjuksköterskor, som har gått simuleringsfacilitatorutbildningar.

Den har hållits över 20 gånger i Lund, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Örebro och Umeå.

Kursdatum samt anmälningsblankett finns på https://portal.sfai.se/taask.