Train the trainers 2020 (INSTÄLLD)

Datum: 9 - 11 dec, 2020

Plats: Stockholm

Kursen inställd.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet arrangerar en tredagarsutbildning i klinisk färdighetsbedömning. Kursen hålls av Professor Eric Holmboe från Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) USA, en av världens absoluta experter inom Clinical Assessment och chef för ACGME’s utvecklingsprogram: “Milestones”. Efter denna kurs ska Du självständigt kunna planera och genomföra kurser i klinisk bedömning för ST-handledare och ST-läkare. De metoder som presenteras under kursen lämpar sig såväl för grundutbildning samt ST-utbildning ochAT-utbildning. Det centrala är bedömningar i klinisk lärandemiljö. Eric Holmboe kommer att vara Din personlige handledare och finnas tillgänglig för Dig som stöd.

Anmälan
Senast 8 november via www.stairs.se

Frågor
Kontakta Cecilia Kallin
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bifogade filer