Train the trainers 2023

Datum: 14 - 15 dec, 2023

Plats: Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet arrangerar en tvådagarsutbildning i klinisk färdighetsbedömning. Kursen hålls av Professor Eric Holmboe från Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) USA, en av världens absoluta experter inom Clinical Assessment och chef för ACGME’s utvecklingsprogram: “Milestones”. Efter denna kurs ska Du självständigt kunna planera och genomföra kurser i klinisk bedömning för ST-handledare och ST-läkare. De metoder som presenteras under kursen lämpar sig såväl för grundutbildning samt ST-utbildning ochAT-utbildning. Det centrala är bedömningar i klinisk lärandemiljö. Eric Holmboe kommer att vara Din personlige handledare och finnas tillgänglig för Dig som stöd.

Anmälan senast 1 november 2023 via www.stairs.se

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin, cecilia.kallin@regionstockholm.se

Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna