Train the trainers, Stockholm 14-15 november 2024

Datum: 14 - 15 nov, 2024

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Train the trainers, Stockholm 14-15 November 2024

Ansök här

Datum: 14-15  nov 2024

Plats: Stockholm

En 2-dagarsutbildning i klinisk färdighetsbedömning. Kursen hålls av Professor Eric Holmboe från Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) USA, en av världens absoluta experter inom Clinical Assessment och chef för ACGME’s utvecklingsprogram: “Milestones”. Efter denna kurs ska Du självständigt kunna planera och genomföra kurser i klinisk bedömning för ST-handledare och ST-läkare. De metoder som presenteras under kursen lämpar sig såväl för grundutbildning samt ST-utbildning ochAT-utbildning. Det centrala är bedömningar i klinisk lärandemiljö. Eric Holmboe kommer att vara Din personlige handledare och finnas tillgänglig för Dig som stöd.

Kursledare

Bijan Darvish, Jonas Nordquist

Avgift

10.000 SEK exkl. moms

Anmälan

Senast 24 september 2024

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin, cecilia.kallin@regionstockholm.se