Ultraljud för hemodynamisk bedömning : Advanced-kurs 2017

Datum: 6 - 7 dec, 2017

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursen rekommenderas för dig som redan har grundläggande kunskap om point-of-care ultraljud så att fokus kan läggas på bedömningen och handläggningen. Alla föreläsningar tillhandahålls på vår hemsida www.hemodynamik.se så att den teoretiska inlärningen kan påbörjas redan innan kursen börjar.

Under kursen hålls föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Delmål SoSFS 2008:17 1, 2, 3, 4 resp. SoSFS 2015:8 c1, c2, c3, c4

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar.

Kursanmälan sker på hemodynamik.se/kursinformation