Ultraljud för hemodynamisk bedömning : Basic-kurs 2017

Datum: 4 - 5 dec, 2017

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Kunskapskrav: Du behöver inte ha tidigare ultraljudserfarenhet

Kursen rekommenderas för dig som är nybörjare inom point-of-care ultraljud. Alla föreläsningar tillhandahålls på vår hemsida www.hemodynamik.se så att den teoretiska inlärningen kan påbörjas redan innan kursen börjar.

Under kursen hålls föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Delmål SoSFS 2008:17 1, 2, 3, 4 resp. SoSFS 2015:8 c1, c2, c3, c4

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar.

Kursanmälan sker på hemodynamik.se/kursinformation