Ultraljudskurs Advanced (2018)

Datum: 5 - 6 dec, 2018

Plats: Karolinska sjukhuset, Solna

Vi erbjuder för sjunde året i rad ultraljudskurser för anestesiologer och intensivister.

Innehåll
Kurserna rekommenderas de som redan har grundläggande kunskap om point-of-care ultraljud. Fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer träna och fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kostnad
10.000 SEK för SFAI-medlem
12.000 SEK för icke SFAI-medlem

Mer information och anmälan
WWW.HEMODYNAMIK.SE