Ultraljudskurs Basic (2019)

Datum: 25 - 26 nov, 2019

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vi erbjuder för åttonde året i rad två ultraljudskurser för anestesiologer och intensivister.

Kursen rekommenderas nybörjare inom ultraljud. Fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer träna och fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kostnad
10.000 SEK för SFAI-medlem 12.000 SEK för icke SFAI-medlem

WWW.HEMODYNAMIK.SE

Bifogade filer