Ultraljudskursen (Oktober 2021)

Datum: 4 - 5 okt, 2021

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vi erbjuder för 10:e året två ultraljudskurser för ST-läkare och specialister i anestesi och intensivvård.

Kurserna rekommenderas nybörjare respektive de som redan har grundläggande kunskap om point-of-care ultraljud.
Fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer träna och fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar inom intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

ANSÖKAN
Görs på hemsidan www.hemodynamik.se

KOSTNAD
10 000 kr för SFAI medlem
12 000 kr för icke SFAI medlem