Ultraljudskurser våren 2024

Datum: 20 - 21 maj, 2024

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Fokus ligger på praktisk övning, fallövningar och diskussioner. Vi kommer träna och fokusera på bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut.

Vi som undervisar arbetar inom intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Ultraljudskurs v. 21 2024

Datum: 20-21 maj 2024

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kontakt: cecilia.kallin@regionstockholm.se