Ventilatorbehandling (2019)

Datum: 8 - 12 apr, 2019

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Innehåll: Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen samt lungfunktion under anestesi. Ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningen och vid anestesi tas upp ur olika aspekter:

  • Invasiv och non-invasiv ventilatorbehandling
  • Ventilatorns funktioner, olika ventilationsmoder
  • Behandling av ARDS
  • Adjuvant behandling såsom bukläge, HFOV, ECMO och NO-inhalation
  • Ventilatorbehandling till nyfödda och barn
  • Falldiskussioner

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande intensivvårdsventilatorerna.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Kursen 2018 fick i utvärderingen (skala 1-6):

  • helhetsbedömning 5,1
  • rekommendation till ST-kollegor: 5,4

Anmälan: senast den 31 december 2018 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

Kursavgift: preliminärt 9500 kr + moms.

Ansökan: Sändes till:

Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Katja.andersson@surgsci.uu.se

Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944.

Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se