Verksamhetschefsmöte 2016

Datum: 21 - 23 sep, 2016

Plats: Karlstad (i anslutning till SFAI-veckan)

Kära kollegor,
Varmt välkomna till årets andra ’Möte för ledare inom Anestesi & Intensivvård’, (fd Verksamhetschefsmötet). Mötet ligger i direkt anslutning till SFAI-veckan i Karlstad och börjar med lunch 12:00 den 20
september på CCC, Karlstad, se nedan schema. Gemensam middag hålls på Restaurang Tiffanys kl 19:00 samma kväll. Mötet fortsätter på förmiddagen 21/9, kl 08:30, för att avslutas strax innan kongressens öppnande.

Alla ledare inom vår profession i form av verksamhetschefer, medicinska chefer, läkarchefer, medicinska ledningsläkare är varmt välkomna. Vi är därför tacksamma om Ni som verksamhetschefer vidarebefordrar inbjudan till övriga ledare på Er klinik. Vid mötet i september kommer sjukhuschef Martin Engström, att föreläsa på temat: ”Hur kan sjukvårdens utveckling påverka anestesiologins tankesätt – reflektioner från en sjukhuschef med bakgrund som anestesiolog”. Vi kommer även få lägesrapporter från Fortbildningsgruppen inom SFAI, SPOR, SIR samt LÖFs satsning inom projektet Säker bukkirurgi. Vi hoppas på stor uppslutning även denna gång och många intressanta diskussioner.

Anmälan
http://sfaiveckan.se/registrering-hotell

20/9
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:10 Välkommen
13:10-14:30 ”Hur kan sjukvårdens utveckling påverka anestesiologins tankesätt – reflektioner från en sjukhuschef med bakgrund som anestesiolog”. Martin Engström Sjukhuschef Hallands sjukhus
14:30-14:50 Kaffe
14:50-15:00 Korta punkter
15:00-15:45 Fortbildning (Lill, Owain, Per)
15:45-16:30 SPOR
19:00 Middag Tiffanys

21/9
08:30-09:30 SIR
09:30-09:45 Kaffe
09:45-10:15 Säker bukkirurgi (Kerstin Metcalf)
10:15-10:45 Korta punkter

Välkomna!
SFAIs styrelse gm Anna Oscarsson Tibblin (vice ordförande)