Webinarium: SPOV vårmöte

Datum: 27 - 28 maj, 2021

Plats: Online - Zoom

Postoperativ Vår! 2021

Svensk förening för PostOperativ Vård (SPOV) i samarbete med VIVU & VAVU i Göteborg

– ett fritt Zoom-webinarium om Postoperativ smärtbehandling 27-28 maj

 

Torsdag 27/5

13:00 Samling, välkomstord och uppdatering om SPOV Organisationskommittén
13:15 Prediktion av postoperativ smärta Anna Persson
14:00 Persistent Postoperative Pain Audun Stubhaug
14:45 Kaffepaus
15:00 Regionalanestesi – en uppdatering Christian Bergek
15:45 Svenskt PeriOperativt Register – hur går det för oss? Sophie Lindgren
16:15 Avslutning Organisationskommittén

Fredag 28/5

08:45 Samling och introduktion Organisationskommittén
09:00 Smärtbehandling och patient med personlighetsstörning Christian Simonsberg
09:45 Smärtbehandling av den opioidtolerante patienten Olaf Gräbel
10:30 Kaffepaus
10:45 Epidural analgesi vid bukkirurgi. Standard of care? Anil Gupta
11:30 Postoperativ smärtlindring av barn Eva Olsson
12:15 Lunchpaus
13:00 Opioidfri anestesi och perioperativ vård Jan Jakobsson
13:45 What ́s new? Peter Dahm
14:30 Avslutning Organisationskommittén

 

Anmälan för läkare i Västsverige som ingår i VIVU/VAVU görs till sekr. caroline.pihl@vgregion.se. Pris: 0 kr. Anmälan för Alla övriga deltagare görs till SPOV på spovmotegbg2021@gmail.com. Pris: 0 kr. Senaste anmälningsdatum 21/5. Anslutningslänk skickas till alla anmälda veckan före webinariet.

VÄLKOMNA!

Christopher Lundborg, Stefan Lundin, Per Nellgård & Magnus Iversen