Enkätstudie luftvägsutrustning anestesi/IVA Sverige

Bakgrund

Komplikationer i samband med luftvägshantering ligger bakom de flesta fall av anestesirelaterad död och svåra skador. I händelse av oväntat svår luftväg är det avgörande att rätt utrustning finns omedelbart tillgänglig och är organiserad på ett adekvat sätt. Trots detta är kunskapen om hur tillgången till luftvägsutrustning ser ut på olika sjukhus i Sverige mycket begränsad.

Som en fortsättning på ett utvecklingsarbete inom ramen för ST på Skånes universitetssjukhus har en enkät utformats för att försöka kartlägga förhållandena på svenska sjukhus. Enkäten består av ett antal flervalsfrågor kring framförallt tillgång till luftvägsutrustning, men även användande av luftvägsalgoritmer och utbildning i hantering av svår luftväg.

Vi hoppas att denna enkät ska ge ökad förståelse för våra förutsättningar att utföra en av narkosläkarens viktigaste uppgifter, och vi är mycket tacksamma för era svar.

 

Svara på enkäten »

SFAIs uppförandekod

SFAI följer de högsta etiska normerna och har en nolltolerans för alla typer av trakasserier även sexuella trakasserier.

SFAIs styrelse har angivit dessa etiska normer i SFAIs uppförandekod.

Rapportering av överträdelser eller misstänkt kränkning enligt denna uppförandekod i samband med SFAI aktiviteter är nu möjligt via SFAIs hemsida. Vi hoppas att den kommer att användas för att säkerställa att kontakt med SFAI är en säker och trevlig upplevelse.

SFAIs uppförandekod

  • SFAI-medlemmar förväntas upprätthålla en hög standard för personligt beteende och att behandla medlemmar och andra medmänniskor med respekt.
  • SFAI har en nolltolerans för alla typer av trakasserier, även sexuella trakasserier.
  • SFAI accepterar inte någon form av diskriminering, vare sig den bygger på kön, ålder, sexuell läggning, ras, etnicitet eller religion.
  • SFAI accepterar inte mobbning, skrämmande eller kränkande beteende mot eller bland sina medlemmar.
  • Eventuella trakasserier, diskriminering eller annan försummelse, ska rapporteras till SFAI omedelbart..

 

Om du har stött på eller misstänkt en kränkning enligt uppförandekoden i samband med SFAI aktiviteter, uppmanar vi dig att rapportera det till SFAI. SFAI kommer att reagera på varje rapport med högsta prioritet och kommer att stödja dem som lämnar in rapporten och offren som har upplevt oönskade beteenden.

Annette Nyberg
Mobil: 070-641 40 55annette.nyberg@vgregion.se
Johan Thunberg
Mobil: 072 – 715 38 57johan.thunberg@regionvasterbotten.se

 

Rapportera anonymt

Du kan även skicka in din rapport helt anonymt genom att använda formuläret nedan.

[torro_form id=”7448″]