SPOV:s Hederföreläsning och Årsmöte 2017

SPOV:s Hederföreläsning och Årsmöte 2017

18:30 Nätverksmingel med dryck och tilltugg.

 

19:00 SPOV:s Hedersföreläsare 2017, professor Henrik Kehlet (Rigshospitalet, DK), kommer att utifrån en innehållsrik karriär reflektera över våra framtida utmaningar i en föreläsning han givit namnet: ”Enhanced recovery – have we reached the goal?”.

 

19:45 Nationella rekommendationer för postoperativ vård. Redovisning av SPOV:s planering av arbetet samt redovisning av preliminära resultat frånenkäten Postoperativ vård 2017, vilken syftar till att ge en första beskrivning av dagens uppvaknings- och postoperativa vård i Sverige.

 

20:10 Årsmöte i Svensk förening för Postoperativ vård (SPOV), delförening i SFAI.

 

Deltagaranmälan görs till SPOV:s kassör ragnar.backstrom@regionorebrolan.se

Aktiviteten är kostnadsfri. (Medlemskap i SPOV är gratis för SFAI-medlem och görs på SFAI:s hemsida.)

Inbjudan och information om årets hedersföreläsare bifogas.

Vänlig hälsning

Magnus Iversen

Ordförande SPOV

Årsmöte för Ung i SFAI, delförening i SFAI

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN UNG I SFAI

I samband med Vårmötet sker Ung i SFAI:s årsmöte, kl. 11.15 fredagen den 27 maj på Hjortviken Hotell och konferens.

Motion från medlem inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före mötet, d v s senast 13 maj. V g se sida för kontaktdetaljer till styrelseledamöter.

SFOAI Vårmöte 2016

SFOAI Vårmöte 2016 är den 11-12 maj på Såstaholm slott.

På programmet finns bland annat:

  • Decision to deliver in maternal critical care
  • Multi-disciplinary team working on the labour ward
  • Minisymposium: Akuta kejsarsnitt
  • MEOWS
  • Den obesa gravida – optimal organisation
  • Oxytocin och EDA
  • MBRRACE 2015 samt Svensk mödradödlighet 2015
  • Fallbeskrivningar

Mer information

SFOAI Vårmöte 2016

Mycket välkomna!

SPOV – Årsmöte och symposium

Svensk förening för Postoperativ vård, SPOV, inbjuder till Årsmöte 8.15-9.00 följt av ett Symposium om postoperativ vård 9.00 – 15.30 torsdagen 24 september.
Symposiet hålls i Klubbvåningen på Läkarsällskapet.
För program, se bifogad fil nedan.
Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften 600kr till bg 5618-5325 eller pg 944086-8 (SFAI verksamheter).
Ange i kommentarsfältet: Ko411, namn och sjukhus samt ev födoämnesallergi/önskemål.
Senaste inbetalningsdatum 16/9.
Kontakt magnus.iversen@karolinska.se

Årsmöte SFAI 2015

Kl 16:45-18 möts medlemmarna för årsmöte.

Kom och delta i föreningens grundläggande arbete, med presentation av verksamhetsberättelse, val av ny styrelse och diskussion av fokusfrågor.

Crashkurs European Diploma

I höst arrangeras för fjärde året en SFAI-kurs inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del l. Kursen erbjuder, i föreläsningsform, en komprimerad utbildning som har som målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Strategier inför den muntliga European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del ll kommer också att beröras.

De flesta föreläsare kommer ifrån Karolinska Universitetssjukhuset, men vi har även bjudit införeläsare ifrån Lund, Umeå, Uppsala och Göteborg. Tanken är att lättare kunna fräscha upp sina kunskaper och ge en bra plattform att utgå ifrån då man startar sin inläsning till skrivningen. Kursen är också öppen för de som bara önskar en uppfräschning och uppdatering av sina anestesikunskaper.

Berörda delmål

1,2,3,4,5,6,8

Anmälan

Elektronisk anmälan på www.crashkursen.se  (Observera att anmälan är bindande)
Sista anmälningsdag 1 juni 2015.

Kursavgift

8900kr exkl. moms för medlemmar i SFAl, 9800kr exkl. moms för icke-medlemmar i SFAl.

Kontaktperson

Peter Gottfridsson
peter.gottfridsson@vll.se
Caroline Jintoft
caroline.jintoft@vgregion.se

Anna Wennmo
anna.wennmo@karolinska.se

 

Mer information

www.crashkursen.se

Obstetrisk anestesi

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärt­­lindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller dag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra med simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 1 eller 2 dec har vi matskola då vi lagar mat på Göteborgsk restaurang.

Kursledare
Ove Karlsson, Vårdenhetsöverläkare
ove.i.karlsson@vgregion.se

Karin Olausson, SEC/Överläkare
karin.g.olausson@vgregion.se

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi. Antagning sker enligt turordning vi får anmälan.

Delmål: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 12

Kursavgift
8000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
9000 kr + moms för ej SFAI-medlem.

Anmälan skickas till Hannele Magnusson på blankett från SFAIs hemsida.

Sista anmälningsdag 2015-09-30

OBS! Anmälan är bindande, dvs. även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift.

Kontaktperson
Hannele Magnusson, sektionsassistent
AnOpIVA Område 2, Östra
416 85 Göteborg
hannele.magnusson@vgregion.se