FRAMFLYTTAD: Den svåra luftvägen – hur gör vi? (Sthlm v3 2021)

Datum: 18 - 21 jan, 2021

Plats: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Kursen framflyttad till v 23 2021

 

Innehåll
Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering och består av föreläsningar, seminarier, falldiskussioner och workshops (kirurgisk luftväg, bronkoskopi, ultraljud och videotekniker). Flertalet instrument aktuella på den svenska marknaden finns tillgängliga. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH. Kursen ges i samarbete mellan Remeo, Sköndaloch Karolinska Sjukhuset Solna.

Anmälan
www.stairs.se

 Frågor
Caroline Edeslätt
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna