SK-kurs: Grundläggande anestesi (Lund v45 2022)

Datum: 7 - 11 nov, 2022

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kursledare: Kristjan Baldvinsson och Emilie Krite Svanberg
Adress: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: Marie Linde, 046-17 15 68, kursadministratör
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi, ultraljud och materielkännedom. Katedrala föreläsningar varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on-övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet övriga sökande överstiger kursplatserna kommer sökande med 2 – 12 månaders anestesierfarenhet vid tiden för kursstart att prioriteras. Ange därför detta noggrant vid ansökan.

Anmälan: senast 2022-09-19 på särskild blankett som du hittar nedan. Besked om antagning senast 2022-10-05.

Pris: 12 000 kr inklusive moms

Vi planerar att köra kursen på plats i Lund. Vid ändring till digitalt format, kommer Ni att meddelas.

Bifogade filer