SK-kurs: Grundläggande anestesi (Nov 2017)

Datum: 6 - 10 nov, 2017

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kursledare: Mikael Bodelsson och Lisa Boström
Address: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-171568, Susann Osváth, kursadministratör, 046-173900, Jana Södergren, kursadministratör
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi, ultraljud och materielkännedom. Kursen har tyngdpunkt på katedrala föreläsningar men dessa varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer sökande med 3 – 6 månaders anestesierfarenhet vid tiden för kursstart att prioriteras. Ange därför detta noggrant vid ansökan.

Anmälan: senast 2017-08-28 på särskild blankett som du hittar via länken. Besked om antagning senast 2017-09-01

Pris: 11 500 kr inklusive moms

 

Omdömen om kursen i november 2016 (medelvärde; 1 står för mycket dåligt, 6 står för mycket bra):

Uppfylldes de angivna kursmålen? 5,2

Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassade till kursens mål och innehåll? 5,1

Kommer du att kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag? 5,6

Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3

Skulle du rekommendera kursen till en kollega? 5,6