Preeklampsi

Preeklampsi (PE) förekommer hos 3-5 % och orsakar fortfarande en betydande andel av maternell och fetal morbiditet och mortalitet. Immunologiska mekanismer, endoteldysfunktion och genetisk predisposition anses ligga bakom sjukdomsutvecklingen där man ser en störd placentautveckling samt vasospasm och permebilitetsstörning som kan drabba alla organ.

Här finns SFOAI har utarbetat riktlinjer för omhändertagande av detta tillstånd. Riktlinjen kan nås både via anestesi och intensivvårds-flikarna i riktlinjesträdet.

Publicerat 2021-09-21

Bifogade filer