Delföreningen för etik inom SFAI under uppstart

Delföreningen för etik inom SFAI är nu äntligen under uppstart! Det konstituerande mötet kommer att äga rum under SFAI- & AnIva-veckan i Örebro den 23/9 kl 17:05, på Conventum, sannolikt i sal 5. För dem som inte kan närvara på plats finns möjlighet att delta digitalt, möteslänk liksom förslag till dagordning och stadgar finns tillgängliga här.

Vi ser fram emot det kommande delföreningsarbetet med spänning och tillförsikt och hoppas att just Du vill delta i arbetet! Kontakta gärna någon av oss om Du har frågor eller synpunkter, och varmt välkommen till det konstituerande delföreningsmötet den 23/9!

Vänliga hälsningar

Eva Hannerz Schmidtke, Uppsala, eva.schmidtke@akademiska.se
Karolina Persson, Lund, karolina.persson@med.lu.se


P.S. Utöver uppstarten av delföreningen finns även flera andra aktiviteter med etiktema under SFAI- & AnIva-veckan. Bland annat hålls en förkurs i Etik och svåra samtal den 21/9 och Lunch med en expert med Mikael Sandlund den 22/9. Titta gärna in på mkon.nu/sfai-veckan21 och anmäl er till såväl själva kongressen som de olika etikrelaterade momenten!


Länk till konstituerande delföreningsmöte via Teams 23/9 kl 17:05

 

Olof Norlanders resestipendie 2021

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

The World Congress of Anaesthesiologists (WCA) is just 1 week away

Thousands of delegates have registered, and more are joining every day, but we notice that the numbers from Sweden are lower than expected given the number of anaesthesiologists.

This WCA is the most accessible ever and with on-demand access to all content for three months after the event, the value for money is exceptional.

Register at https://www.wca2021.org/registration and be part of this extraordinary opportunity.

Nu är det snart dags för årets SFAI & Aniva-vecka

Båda våra föreningar, tillsammans med de lokala arrangörerna i Örebro, ser mycket fram emot årets kongress. Det blir första gången vi gör ett gemensamt möte och vi är säkra på att detta i framtiden kommer att göra vår specialitets arbete mycket bättre och säkrare.

Fram till i dag har vi över 600 anmälda till mötet och vi är så glada för denna fina uppslutning!
Vi kommer kunna ta emot 300 deltagare på plats i Örebro, allt enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. Om man inte kan vara på plats deltar man digitalt via vår livestream i appen. I appen kommer man kunna chatta med andra deltagare, rösta i mentometerfrågor, ställa frågor till föreläsare, besöka utställare etc.

Vi arbetar just nu med att få klart vilka av er som är anmälda som fysiska deltagare, som vi kommer att kunna bereda plats för på kongressen. Det är först till kvarn som gäller, med prioritet för föreläsare, moderatorer och abstractpresentatörer.
Så snart vi vet kommer ni att bli kontaktade av MKON med besked.

Angående COVID-19

SFAI & AnIva-veckan anordnas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår prioritet är säkerheten för alla som kommer att vara på plats i Örebro.
Vi kommer bl.a att vidta följande åtgärder för att minska smittspridning:

Flera ingångar till kongressen för att minska köbildning.
Corona-anpassad sittning i lokalerna.
Numrerade sittplatser och anvisade ingångar till salen med plenarföreläsningar.
Luftig utställningslokal där det är lätt att hålla avstånd. Utställningslokalen är separat från kongresslokalen.
Sittande kaffe- och lunchpauser. 8 st per bord.
Sittande välkomstfest. 8 st per bord.
Sittande kongressmiddag. 8 st per bord.
Handsprit utplacerad i lokalerna.
Extra städning av lokalerna.
Möjlighet för deltagare att hålla avstånd.
Möjlighet att följa programmet digitalt via appen.

Varmt välkomna till årets SFAI & AnIva-veckan, på plats eller digitalt via appen!

AnIva & SFAI
www.sfaianiva.se

SFAI:s delförening för etik under uppstart

Uppstartsarbetet med SFAI:s delförening för etik pågår för fullt – välkommen att delta!

Vi söker Dig med intresse för etiska frågor inom SFAI! Vill Du vara aktiv i styrelsen, arbeta med någon specifik fråga, eller enbart bli medlem i delföreningen – hör av Dig!

Eva Hannerz Schmitdke eva.schmidtke@akademiska.se
Karolina Persson karolina.x.persson@skane.se

Etiska frågor utgör många gånger kärnan i vår specialitets verksamhet. Inte sällan är det dessa frågor som ger upphov till de mest intensiva diskussionerna i fikarummet, eller gnager i bakhuvudet när vi gått av en lång jour. Detta har om möjligt blivit än mer tydligt i samband med Covid 19-pandemin där etik och inte minst prioriterings- och rättvisefrågor fått stort utrymme i medier och offentlig debatt. Som tidigare annonserats är nu därför en delförening för etikfrågor inom SFAI under uppstart.

Föreningen kommer att hålla ett konstituerande möte i samband med SFAI-/AnIva-veckan i Örebro i september. På mötet, som äger rum torsdag 23/9 kl 17:05 (sic!), kommer styrelse att väljas och de mest angelägna arbetsområdena för det kommande året att slås fast. Mötet, där Torsten Gordh jr är inledningstalare, är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med etikintresserade kollegor från hela landet. För dem som inte kan närvara på plats i Örebro kommer möjlighet finnas att delta digitalt.

Nu söker vi Dig som vill delta i delföreningens arbete. Många SFAI-medlemmar har redan anmält intresse, men vi vill gärna bli ännu fler. Är Du eller någon Du känner intresserad av att vara aktiv i styrelsen, arbeta med någon specifik fråga, eller bara bli medlem i delföreningen så ta kontakt med oss! (Obs – De som redan anmält önskan om medlemskap via mail eller sfai.se kommer automatiskt bli medlemmar i delföreningen 2021/2022.)

Intensive Care Medicine Masterclasses

The delegates will have the opportunity to listen to experts in the field and interact with them during the discussion. Moreover, thanks to the case discussion in the breakout rooms, an unmissable opportunity where the experts will offer some actionable advice to help participants translate what they have learned into their everyday practice.

Each Masterclass will be organised over 2 straight days (Max 4 hours a day).

The same format will apply to all 4 Masterclasses. There will be 3 sessions where experts tackle important issues and questions related to the topic. After the discussion, a specific case is presented and discussed in small groups in breakout rooms.

For each masterclass, 3 specific cases will be addressed.

Participants who complete the Masterclass will receive CME credits.

More information and registration

Nationell kartläggning: Hur mår anestesiologen?

Arbetsbelastningen har varit och fortsätter att vara hög samtidigt som den köställda vården ökar.

SFAI har påbörjat ett arbete för att nationellt kartlägga belastningen och arbetsmiljön med anledning av pandemin. Det kommer att gå ut en enkät till både SFAI:s medlemmar och klinikchefer i landet och det är av stor vikt  att vi får in era svar.

Vi vill även passa på att informera om Sveriges läkarförbunds kollegiala rådgivning och samtalsstöd. Gå in på https://slf.se/rad-och-stod/hallbart-arbetsliv/rad-och-stod-fran-andra-lakare/ för mer information.

Josephine Jacobsson (SYA) och Owain Thomas (Skattmästare) åt SFAIs styrelse.