Förtydligande angående Sidoplacering inom anestesi och intensivvård

Till dem det berör,

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vill med denna skrivelse förtydliga de färdigheter och den kunskapsnivå som anses möjlig och inte möjlig att uppnå vid sidoutbildning inom vår specialitet.

I SFAIs riktlinje för Sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård anges kunskaper och kunskapsnivåer som anses rimliga att uppnå vid sidoplacering inom vår specialitet, oavsett vilken specialitet som den sidoplacerade ST-läkaren tillhör.

De kunskaper och färdigheter som anses möjliga att uppnå vid en sidoplacering, såsom ”Att kunna identifiera tecken till ofri luftväg samt ha kunskap om de manövrar och hjälpmedel som finns för att upprätthålla fri luftväg”, innebär inte färdigheter eller tillräcklig praktisk kunskap för mer avancerad luftvägshantering, såsom intubation.

De möjligheter som ges till färdighetsträning, avseende praktisk luftvägshantering, under en sidoplacering är vanligtvis få och utförs på väsentligen friska vuxna patienter. Det ges sällan, eller inte alls, möjligheter till färdighetsträning, avseende luftvägshantering, påvuxna patienter med komplicerande svår sjukdom, svikt av vitala funktioner, icke fastande patienter, patienter med svår luftväg eller med skador i huvud-hals, det ges heller inte tillfällen för färdighetsträning på barn eller gravida.

Således kan kunskap uppnås, vid sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård, för att identifiera ”en ofri luftväg” men en sidoplacering anses intege tillräcklig färdighetsträning, och därmed kunskap, för luftvägshantering vid akut omhändertagande av patienter intrahospitalt, än mindre vid akut omhändertagande prehospitalt.

Detsamma gäller ”Kunskap om PVK-sättning”, som anses möjlig att uppnå men den praktiska kunskap eller färdighetsträning som ges, vid sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård, anses intetillräcklig för att säkert etablera en venös infart vid akut omhändertagande av vuxna eller barn med svikt av vitala funktioner, trauma eller hypotermi.

Att ST-läkare, under en sidoplacering, skulle kunna uppnå kunskapsnivån Värdera/Analysera/”Att behärska”, inom anestesispecifika färdigheter, anses således orimligt.  I Sverige anses de endast möjliga att uppnå vid Specialiseringstjänstgöring inom Anestesi-och Intensivvård.

 

Möjligheter till färdighetsträning, vid sidoplacering, varierar naturligtvis mellan kliniker och sjukhus samt beror av sidoplaceringens längd men oavsett så ges färdighetsträning under en begränsad period och alla färdigheter och kunskap kräver regelbundet återkommande träning för att upprätthållas och därmed utövas.

Denna skrivelse vänder sig till ansvariga för verksamheter som bedriver vård, i behov av anestesispecifika färdigheter och kunskap, och som ytterst ansvarar för att det finns tillräckliga resurser och adekvat kompetens för att bedriva vård på ett patientsäkert sätt.

För SFAI,
Maja Ewert
Ledamot SFAI styrelse
Ordförande i KVAST (Kvalitetssäkring av ST-utbildning)

KVAST – Nyheter

KVASTs nya mejladress kvast@sfai.se
Mejla gärna dina frågor och förslag gällande ST-utbildning.

SFAI och KVAST vill uppmana alla duktiga ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga arbeten i SFAI-tidningen och på KVASTs hemsida. Så, för att just ditt Vetenskapliga arbete ska få den uppmärksamhet det förtjänar, vill vi att du skickar in ditt godkända ST-arbete till kvast@sfai.se för publicering

Socialstyrelsen har numera en prenumerationstjänst för information om kurser 

KVAST har haft ett möte 180525. Se mötesanteckningar 

Ladda ner SFAI-veckans app

Du kan redan nu ladda ner SFAI-veckans app!
Sök på “sfai-veckan” där du hämtar dina appar, eller scanna in QR-koden nedan.
I appen kommer all information om SFAI-veckan att finnas. Du kommer även få notiser med påminnelser direkt i appen, så att du inte missar viktiga datum.

Klicka här för att ladda ner appen eller scanna QR-koden nedan!

 

Nominering till kursen ”The ESA Teach the Teacher Course”

SFAI kommer med kort varsel nominera till kursen ”The ESA Teach the Teacher Course”

Behöriga är ‘unga specialister’, som är ‘fullvärdiga’ medlemmar i ESA (dvs du ska ha betalt medlemsavgift till ESA – associate medlemskap, vilket ingår i SFAI medlemskap, räcker inte.)

Kursen består av 2 veckors kurs (internat), första veckan är på Kreta den 29 oktober – 2 november. Andra veckan under våren 2019. Boende och kursen men inte resa bekostas av ESA.

Intresserade får ta kontakt med alex.rawlings@esahq.org för att få tag på en ansökningsblankett. Ni ska även skicka CV och motivering till SFAI:s styrelse (styrelse@sfai.se) för nominering. Endast medlemmar i SFAI nomineras. Det finns inte någon begränsning på hur många SFAI kan nominera. Senaste dagen för nominering: 31 juli 2018. Skicka underlag för nominering till Owain Thomas skattmastare@sfai.se senast den 23 juli.