Delföreningen ETOS (Etikföreningen inom SFAI)

Vår nyaste delförening ETOS (Etikföreningen inom SFAI) har nu egna sidor på sfai.se.

Att bli medlem i delföreningen är enkelt, det är bara att kryssa i en ruta vid inbetalning av den vanliga medlemsavgiften. Medlemskapet i delföreningen är kostnadsfritt 2022. Det går väldigt bra att meddela någon av oss i styrelsen också. Vi hoppas på att få ännu fler medlemmar, för att kunna visa hur stort intresse det finns för dessa frågor inom SFAI

Euroanaesthesia 2022: Abstract Submission deadline extended to 9 February

Euroanaesthesia is recognised worldwide as one of the most important and influential annual congresses in anaesthesiology and intensive care. With a history of over 8000 international participants from more than 100 countries and over 130 exhibitors, Euroanaesthesia is truly an outstanding international platform to enhance knowledge, review innovative techniques, learn on our guidelines, and communicate, collaborate and network with a large international audience.

ESAIC Survey on the availability of neuromuscular monitors

Dear Colleagues,

Neuromuscular blocking agents form a pivotal drug category in daily perioperative anaesthesia care. However, monitoring is still sub-optimally employed by anesthesiologists worldwide, with both human and logistical factors being pointed out as potential culprits.

It is important to both map the current European monitoring availability, as well as to better understand what Anesthesiologists would like to see changed and developed in the neuromuscular monitoring field.

You are therefore invited to fill in a brief 2-minute survey on the usability, availability and price sensitivity of Neuromuscular monitoring applications.

Two minutes of your time will hopefully translate into perioperative practice changes in the years to come.

Click here to take the survey

Owain Thomas vinnare av SFAIs pedagogiska pris 2021

SFAI:s tredje pedagogiska pristagare har fått ära och berömmelse på SFAI&AnIva-veckan i Örebro.

Nomineringar till det pedagogiska priset har skickas till KVAST under våren som därefter utsett pristagaren.
Glädjande nog fanns det flera mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Owain Thomas till priset! Owain arbetar på thoraxanestesin i Lund och dessförinnan på barnanestesin i Lund.

Motiveringen till priset lyder:
Owain har med stort driv och engagemang utvecklat och implementerat den nu omfattande nationella utbildningen TAASK Masterclass inklusive TAASK-manualen. Owains vilja att driva och utveckla arenor för utbildning är för många en stark inspirationskälla. Owain har skapat viktiga verktyg även för kliniskt arbete tex Checklistemanualen som nu finns i många ST-läkares fickor. Owain har utvecklat SFAIs kursportal vilket kommer att gagna både den enskilde ST-läkaren samt kursgivare och på ett nationellt plan gynna ST-utbildning.

SSAI postdoc grant – Extended Submission Deadline

Are you a clinician, recently completed your formal research training, and now yearning to combine clinical and research activities to develop into a highly skilled, successful clinical scientist? Announcing a new application period from the Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation, a 50% clinical postdoctoral research position over 2 years for a clinician employed as either a specialist (completed during 2014 or later) or a specialist in training in Anaesthesia, Intensive Care Medicine, Pain Medicine or Critical Emergency Medicine in the Nordic countries (National Society and SSAI members). Two of these post-doctoral positions will be funded and they are both starting during 2021.