Intensivvårdsorganisation

Med intensivvård menas övervakning, diagnostik behandling och omvårdnad av patienter med manifest eller hotande svikt i vitala funktioner. Arbetet bedrivs i arbetslag med specialiserad personal nära patienten. Ofta sker arbetet under tidspress och ibland under dramatik.

Organdonation är en del av intensivvården och en väl fungerande donationsverksamhet är grunden för all transplantationsverksamhet.

Under flikarna till vänster finns SFAI/SIS Riktlinjer för intensivvård, SFAIs riktlinjer för donation av vävnader och organ samt SOSFS 2005:10 Protokoll för bestämmande av människans död med hjälp av direkta kriterier