Organisatoriska råd och riktlinjer

Under denna flik Organisatoriska råd och riktlinjer finns dokument som berör hur arbetet inom anestesi och intensivvård skall bedrivas. Medicinska riktlinjer finns under fliken medicinska råd och riktlinjer.

Det grundläggande målet med dessa råd, riktlinjer, lagar och förordningar är att alla patienter skall få en god och säker vård, på lika villkor för alla.

Dokumenten är organiserade i anestesiorganisation, intensivvårdsorganisation ochfortbildning .