Wiendeklarationen

Vår specialitet har en framträdande roll i patientsäkerhetsarbetet.

Vid ESICM-mötet i Wien 2009 antogs ”Patients Safety in the ICU: the Vienna declaration”.Trots att intenisvvårdens utvecling gått fort framåt så återstår arbete med att förbättra säkerheten för våra patienter.

Ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete kräver arbete och engagemang från professionen och att huvudmännen tillhandahåller de resurser som behövs.

/ GI 120922

Bifogade filer