Perioperativt anestesiarbete

SFAI har haft en riktlinje för perioperativt anestesiarbete, som togs fram för mer än tio år sedan. Mycket har hänt sedan dess. Lagar och förordningar har ändrats. Medicinen har utvecklats. Sjukvårdens organisation har ändrats i snabb takt. Det har medfört att vi varit tvungna att dra tillbaka råd och riktlinjer om perioperativt anestesiarbete för det var helt inaktuellt och många av de lagar som refererades har ändrats eller bytts ut.

Riktlinjer om anestesiarbete och hur det skall utföras måste vara nationella då det behövs kunskap om sjukvårdens organisation och lagarna är nationella.

Det finns ett stort behov av en ny riktlinje om perioperativt anestesiarbete. Styrelsen är väl medveten om detta. Att skriva en ny rikltinje om perioperativt anestesiarbete är ett omfattande arbete som måste göras av flera kollegor med olika bakgrund och erfarenhet och där även juridisk expertis måste involveras.

Det finns “Guidelines for safety and quality in anaesthesia practice in the European Union publicerade av European Union of Medical Specialist; section and board of Anaesthesiology”.  Detta dokument beskriver kortfattat och förtjänstfullt, faktorer som är av betydelse för ett säkert och bra anestesiarbete. Därför lägger vi ut detta dokument här.

För den som är intresserad finns här länk även till World Federation of Anesthesiologists:  International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010.

/GI 130411

Författare: SFAI
Datum: 2005
Planerad revision: 2014

Bifogade filer