Perioperativt anestesiarbete

Bakgrund

Det perioperativa arbetet utgår från patientbehov och den organisation som hanterar det. För optimalt resultat krävs ett teamarbete där flera olika yrkeskategorier samarbetar och ofta utför likartade arbetsgifter. I det perioperativa flödet ingår vårdavdelningar, mottagningar, sterilcentral, förrådslogistiker, koordinatorer och sekreterare. Även om det är ett teamarbete krävs en tydlig ansvarsfördelning, med noggranna rutiner och en strukturerad kommunikation, för att förhindra förväxlingar och missförstånd.

Rutiner för det elektivt och akut perioperativt arbete skall så långt som möjligt koordineras.

Innehåll

I riktlinjen beskrivs organisationen och ansvar för följande yrkesgrupper:

  • Verksamhetschefen
  • Anestesiläkaren
  • Anestesisjuksköterskan
  • Operationssjuksköterskan
  • Undersköterskan

Bemanning och kompetens

Den perioperativa journalhandlingen

  • Operationsanmälan
  • Hälsodeklaration
  • Preoperativ anestesijournal
  • Operationsjournal
  • Postoperativ journal

Kvalitetsuppföljning

Nationella kvalitetsregister (SPOR och SIR)

 

För den som är intresserad finns här länk till en artikel av World Federation of Anesthesiologists:  International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2018.