Alexey Dolinin förolyckad

SFAI sörjer bortgången av kollegan, vännen och styrelseledamoten Alexey Dolinin som omkommit i en klätterolycka i Georgien. Våra tankar går framför allt till Alexeys fru och barn, nära och kära.

Alexey arbetade som överläkare och sektionschef på Skånes Universitetssjukhus. Han var en del av SFAI:s styrelse, som utbildningsansvarig och KVAST-representant. Han var ordförande i KVAST, nätverket för kvalitetssäkring av ST-utbildningen, och han var även styrelseledamot i delföreningen SFAne. Alexey brann verkligen för utbildnings- och handledningsfrågor. Han var flitig föreläsare t ex i SFAne:s Master Class Anestesi, han var också SPUR-inspektör. Engagemanget var verkligen genuint och omfattande, inte minst i vår specialitetsförening. Händelsen är emotionellt svårgripbar och saknaden förstås enorm.

Styrelsen för SFAI och SFAne

genom

Martin Holmer, ordf SFAI