Checklista för säker kirurgi 2.0

Checklista för säker kirurgi 2.0 har distribuerats till landets operationsavdelningar.

Checklistan har utvecklats av en arbetsgrupp bestående av deltagare från professionerna med stöd av Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Listan har under arbetets gång testats och använts på några operationsavdelningar i landet samt varit på remiss till de specialitetsföreningar som berörs av den. Bakgrunden till utarbetandet av den nya Checklistan är att tillämpningen av WHO:s checklista på flera håll har blivit försämrad och Löf har tänkt att en uppdaterad variant skulle öka följsamheten. Då denna Checklista för säker kirurgi 2.0 skiljer sig i många avseenden från WHO:s checklista, kommer det att leda till att benämningen WHO inte kan användas för den nya Checklistan för säker kirurgi 2.0.

SFAI anser det värdefullt med en nationell checklista som alla använder och ser flera styrkor i Checklista för säker kirurgi 2.0. Det finns dock en förbättringspotential framför allt i checklistan ”Kontroll inför anestesistart”. På de enheter som har infört/ inför Checklista för säker kirurgi 2.0 är utvärdering viktig och uppföljning kommer att göras via Löf från årsskiftet 2019-2020. SFAI ser fram emot att bidra till kommande uppdateringar av checklistan, ett arbete som är tänkt att ske i Svenskt Kirurgiskt Råds regi, tillsammans med RFOP, Rf AnIva och SPOR.

De punkter som är upptagna på respektive checklista (Kontroll inför anestesistart, Kontroll inför op-start och Avslutning) ska användas och ska inte ändras. Varje klinik/ operationsenhet bestämmer hur respektive punkts aktivitet(-er) utförs. Detta görs i klinikrutiner/ PM, vilka måste vara kända av alla som berörs av dem. Det ställer krav på att rutiner/ PM ska arbetas fram innan Checklista för säker kirurgi 2.0 tas i bruk.

Verksamhetschefen avgör när Checklista för säker kirurgi 2.0 ska införas. Lokala versioner av WHOs checklista för säker kirurgi är därmed tänkta att avvecklas efter hand.

Pelle Gustafson, pelle.gustafson@lof.se, chefläkare på Löf, tar gärna emot frågor, synpunkter och förslag på förbättringar. Det går också bra att kontakta SFAIs styrelse genom styrelsen@sfai.se.