Felaktig engelsk översättning i bevis om specialistkompetens

SFAI/KVAST har uppmärksammats på en felaktig engelsk översättning på specialistbeviset för anestesi och intensivvård. Specialistkompetens i Anestesi och Intensivvård har felaktigt översatts till “anaesthetics (with intensive care and reanimation)”. Det är oklart när denna förändring har skett.

Socialstyrelsen har uppmanats att åtgärda den felaktiga översättningen och vi har nu fått svar:
“Mot bakgrund av informationen vi mottagit kommer vi framöver använda översättningen ”Anaesthesia and Intensive Care Medicine” på specialistkompetensbevis och i intyg. Vi kan inte utfärda några nya specialistkompetensbevis, men de specialister som önskar kan få ett intyg med den nya översättningen.”

De specialister som har fått intyg med den felaktiga översättningen, ni finner den längst ner på ert bevis om specialistkompetens, och önskar att få det utbytt, kan kontakta Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet.