Owain Thomas vinnare av SFAIs pedagogiska pris 2021

SFAI:s tredje pedagogiska pristagare har fått ära och berömmelse på SFAI&AnIva-veckan i Örebro.

Nomineringar till det pedagogiska priset har skickas till KVAST under våren som därefter utsett pristagaren.
Glädjande nog fanns det flera mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Owain Thomas till priset! Owain arbetar på thoraxanestesin i Lund och dessförinnan på barnanestesin i Lund.

Motiveringen till priset lyder:
Owain har med stort driv och engagemang utvecklat och implementerat den nu omfattande nationella utbildningen TAASK Masterclass inklusive TAASK-manualen. Owains vilja att driva och utveckla arenor för utbildning är för många en stark inspirationskälla. Owain har skapat viktiga verktyg även för kliniskt arbete tex Checklistemanualen som nu finns i många ST-läkares fickor. Owain har utvecklat SFAIs kursportal vilket kommer att gagna både den enskilde ST-läkaren samt kursgivare och på ett nationellt plan gynna ST-utbildning.