SFAIs Pedagogiska pris 2020

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!

Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål genom till exempel: organisation av ST-utbildningen, utveckling och implementering av nya pedagogiska metoder, utbildningsmoment och/eller utbildningsmaterial, högkvalitativt och stimulerande teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram, högtstående handledning av ett flertal vetenskapliga och/eller pedagogiska ST-projekt till publikation, utbildning av ST-studierektorer, utbildning och handledning av ST-handledare, exceptionellt god klinisk handledning över tid.

Maila din nominering senast den 30 april 2020 till KVAST kvast@sfai.se. Priskommittén utgörs av KVASTs medlemmar. Pristagare utses i god tid för utdelning av priset på SFAIs möte i september. Priset utgörs av ett diplom, blommor, SEK 5000:-, ära och berömmelse.

Kursintyg för utbildningstillfällen

Den här informationen riktar sig till alla som ger kursintyg för utbildningstillfällen. Begreppet del av delmål skall inte användas på kursintyg utan de berörda delmålen för kursen ska anges. I beskrivningen av kursen ska det anges vilka delar av respektive delmål som ingår i kursen utifrån vad som står under delmålet i Utbildningsboken.

Publicera ditt vetenskapliga ST-arbete

SFAI och KVAST vill uppmana alla duktiga ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga arbeten i SFAI-tidningen och på KVASTs hemsida. Så, för att just ditt Vetenskapliga arbete ska få den uppmärksamhet det förtjänar, vill vi att du skickar in ditt godkända vetenskapliga ST-arbete till kvast@sfai.se för publicering.

SFAIs Pedagogiska pris 2019 tilldelas Anne-Gro Egeberg

SFAIs Pedagogiska pris har delats ut för första gången under SFAI-veckan i Göteborg! Det tilldelades Anne-Gro Egeberg, överläkare och läkarchef vid Örebro Universitetssjukhus. Anne-Gro har som AT-och ST-studierektor i Örebro, ordförande i KVAST och SPUR-inspektör varit drivande för att skapa den moderna målinriktade specialistutbildning inom anestesi och intensivvård som utvecklats under de senaste två decennierna. Som konkreta exempel på Anne-Gros insatser kan nämnas framtagandet av den första moderna Utbildningsboken med tydliga delmål och verktyg för bedömningar och återkoppling, hon har också varit kursledare för en mycket uppskattad handledarutbildning under ett tiotal år.
 
Grattis Anne-Gro och tack för din insats!

Pain Research Grant, SSAI 2019

Dear all,

We invite researchers to submit proposals for pain studies to be considered for a research grant of 50 000 DKK provided by Mundipharma.

Please describe your pain research proposal using no more than 250 words and submit to ssai.workshop@gmail.com

The best 5 projects will be discussed at the research workshop 28 August 11.30 to 12.45 during the SSAI congress.

 

Important dates for this workshop:

Workshop-abstract submission is now open

16 August 2019: Deadline for workshop-abstract submission

22 August 2019: Workshop-abstract notification

 

Registration is necessary.

 

Lars S. Rasmussen

Professor, Congress President

SFAIs Pedagogiska pris

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!
Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål.

Maila din nominering senast den 30 april 2019 till KVAST kvast@sfai.se

Utbildningsprogram, “körkort”

En uppdaterad upplaga av ultraljudskompendium Fokuserat hjärtultraljud för akut omhändertagande är nu publicerad. Denna version är tydligare avseende bl. a. utbildning, dokumentation och undersökningens begränsningar. Den är avstämd mot curriculum-2018 av European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).