Nya Utbildningsboken (2021:8) nu tillgänglig

Kraven på innehåll och genomförande av svensk specialiseringstjänstgöring (ST) är reglerade i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:8 som trädde i kraft den 1 juli 2021. Den inkluderar bastjänstgöring (BT) och gäller för samtliga läkare som efter 1 juli 2021 påbörjat sin ST-utbildning, undantaget läkare som legitimerats genom svensk allmäntjänstgöring (AT). För de läkare som gjort eller kommer att göra svensk AT samt de som påbörjat sin ST-utbildning före den 1 juli 2021 gäller övergångsbestämmelser vilket innebär att de kan följa den tidigare föreskriften SOSF2015:8. Kvalitetssäkring av ST (KVAST) är SFAI:s styrgrupp för ST-utbildning. I KVAST:s ansvar ingår att revidera Utbildningsboken, som är SFAI:s tolkning av gällande föreskrift med rekommendationer för hur STutbildning i Anestesi och intensivvård av god kvalitet bör genomföras och hur måluppfyllelse kan uppnås.

Länk till nya Utbildningsboken

 

SFAI:s pedagogiska pristagare 2022 – Bijan Darvish

I mycket hård konkurrens från flera andra välmeriterade aspiranter delades 2022 års pedagogiska pris ut till Bijan Darvish.

Bijan Darvish är utbildningschef Läkare vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, med det yttersta ansvaret för ca 80 ST-läkare samt studierektorer och ST-chefer. Han har tidigare själv varit både studierektor och ST-chef, förutom naturligtvis ST-läkare.

Bijans engagemang i utbildnings och fortbildningsfrågor inom anestesi och intensivvård har inte låtit sig begränsas till PMI eller Karolinska Universitetssjukhuset. Som exempel har han under många år varit en central kraft i regionens råd för ST-chefer och ST-studierektorer inom anestesi och intensivvård. Han grundade www.stairs.se, som hittills kan stoltsera med cirka 260.000 visningar totalt och med över 3.000 visningar för somliga publikationer. Stairs.se har under Bijans ledning utvecklats till en ovärderlig pedagogisk tillgång.

Bijan har etablerat ledande nationella kurser i medicinsk pedagogik och ledarskap med hjälp av nationella och internationella nätverk av likasinnade och anordnar bland annat ”Train the trainers” samt ”Leading for Change”, den ledande nationella utbildningen för studierektorer som vänder sig till alla specialiteter.

Bijans internationella nätverk har resulterat i ett samarbete med amerikanska Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), vars arbete syftar till att förbättra kvaliteten i bedömningar av ST läkares kompetens, baserat på den vetenskapliga forskning som finns inom området. Detta engagemang har ytterligare positionerat svensk anestesi och intensivvård på den internationella kartan över nav inom medicinsk pedagogik.

Därutöver är Bijan en välmeriterad SPUR-inspektör, nyligen invald i Läkaresällskapets Delegation för Utbildning och har, för att möta upp behovet av specialistfortbildning, startat upp ett program för regionala fortbildningsfredagar, ”Faculty Fridays”, för specialistläkare inom Anestesi och Intensivvård i Region Stockholm.

Vi gratulerar Bijan till det fina priset, och påminner alla om att till våren kan man nominera nästa års pristagare.

Disputation Alma Nordenskjöld Syrous : Beslut kring livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar

Alma Nordenskjöld Syrous disputerar den 9 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet anestesiologi och intensivvård.

Syftet med avhandlingen är att studera beslutsfattandet om att inte inleda, eller avbryta, livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar.

Alma Nordenskjöld Syrous
specialistläkare i anestesi-och intensivvård
Foto: Joel Nordenskjöld Syrous

KVAST : Nya Utbildningsboken klar

I samband med SFAI/ANIVA-veckan presenteras den nya Utbildningsboken för specialiseringstjänstgöring i anestesi och intensivvård utifrån HSLF-FS 2021:8. KVAST kommer att presentera Utbildningsboken under ett symposium onsdag 13/9 samt visar och svarar på frågor om den i Utbildningshörnan som Ni finner i utställningsytan.

SFAI:s Pedagogiska pris 2022

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!

Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål genom till exempel: organisation av ST-utbildningen, utveckling och implementering av nya pedagogiska metoder, utbildningsmoment och/eller utbildningsmaterial, högkvalitativt och stimulerande teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram, högtstående handledning av ett flertal vetenskapliga och/eller pedagogiska ST-projekt till publikation, utbildning av ST-studierektorer, utbildning och handledning av ST-handledare, exceptionellt god klinisk handledning över tid.

Maila din nominering senast den 30 april 2022 till KVAST kvast@sfai.se. Priskommittén utgörs av KVASTs medlemmar. Pristagare utses i god tid för utdelning av priset på SFAIs möte i september. Priset utgörs av ett diplom, blommor, 5000 kronor, samt ära och berömmelse.

Owain Thomas vinnare av SFAIs pedagogiska pris 2021

SFAI:s tredje pedagogiska pristagare har fått ära och berömmelse på SFAI&AnIva-veckan i Örebro.

Nomineringar till det pedagogiska priset har skickas till KVAST under våren som därefter utsett pristagaren.
Glädjande nog fanns det flera mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Owain Thomas till priset! Owain arbetar på thoraxanestesin i Lund och dessförinnan på barnanestesin i Lund.

Motiveringen till priset lyder:
Owain har med stort driv och engagemang utvecklat och implementerat den nu omfattande nationella utbildningen TAASK Masterclass inklusive TAASK-manualen. Owains vilja att driva och utveckla arenor för utbildning är för många en stark inspirationskälla. Owain har skapat viktiga verktyg även för kliniskt arbete tex Checklistemanualen som nu finns i många ST-läkares fickor. Owain har utvecklat SFAIs kursportal vilket kommer att gagna både den enskilde ST-läkaren samt kursgivare och på ett nationellt plan gynna ST-utbildning.

SSAI postdoc grant – Extended Submission Deadline

Are you a clinician, recently completed your formal research training, and now yearning to combine clinical and research activities to develop into a highly skilled, successful clinical scientist? Announcing a new application period from the Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation, a 50% clinical postdoctoral research position over 2 years for a clinician employed as either a specialist (completed during 2014 or later) or a specialist in training in Anaesthesia, Intensive Care Medicine, Pain Medicine or Critical Emergency Medicine in the Nordic countries (National Society and SSAI members). Two of these post-doctoral positions will be funded and they are both starting during 2021.