SFAI:s Pedagogiska pris 2022

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!

Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål genom till exempel: organisation av ST-utbildningen, utveckling och implementering av nya pedagogiska metoder, utbildningsmoment och/eller utbildningsmaterial, högkvalitativt och stimulerande teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram, högtstående handledning av ett flertal vetenskapliga och/eller pedagogiska ST-projekt till publikation, utbildning av ST-studierektorer, utbildning och handledning av ST-handledare, exceptionellt god klinisk handledning över tid.

Maila din nominering senast den 30 april 2022 till KVAST kvast@sfai.se. Priskommittén utgörs av KVASTs medlemmar. Pristagare utses i god tid för utdelning av priset på SFAIs möte i september. Priset utgörs av ett diplom, blommor, 5000 kronor, samt ära och berömmelse.

Owain Thomas vinnare av SFAIs pedagogiska pris 2021

SFAI:s tredje pedagogiska pristagare har fått ära och berömmelse på SFAI&AnIva-veckan i Örebro.

Nomineringar till det pedagogiska priset har skickas till KVAST under våren som därefter utsett pristagaren.
Glädjande nog fanns det flera mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Owain Thomas till priset! Owain arbetar på thoraxanestesin i Lund och dessförinnan på barnanestesin i Lund.

Motiveringen till priset lyder:
Owain har med stort driv och engagemang utvecklat och implementerat den nu omfattande nationella utbildningen TAASK Masterclass inklusive TAASK-manualen. Owains vilja att driva och utveckla arenor för utbildning är för många en stark inspirationskälla. Owain har skapat viktiga verktyg även för kliniskt arbete tex Checklistemanualen som nu finns i många ST-läkares fickor. Owain har utvecklat SFAIs kursportal vilket kommer att gagna både den enskilde ST-läkaren samt kursgivare och på ett nationellt plan gynna ST-utbildning.

SSAI postdoc grant – Extended Submission Deadline

Are you a clinician, recently completed your formal research training, and now yearning to combine clinical and research activities to develop into a highly skilled, successful clinical scientist? Announcing a new application period from the Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation, a 50% clinical postdoctoral research position over 2 years for a clinician employed as either a specialist (completed during 2014 or later) or a specialist in training in Anaesthesia, Intensive Care Medicine, Pain Medicine or Critical Emergency Medicine in the Nordic countries (National Society and SSAI members). Two of these post-doctoral positions will be funded and they are both starting during 2021.

KVAST Årsrapport 2020-2021

För KVAST utgör det nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård en naturlig brytpunkt inför ett nytt arbetsår. Därför omfattar årsrapporten perioden fr.om. september 2020 t.o.m. det nationella SR-mötet 2021 under SFAI-veckan. KVAST består av ledamöter från landets alla sjukvårdsregioner, antalet ledamöter är baserat på antalet ST-läkare i respektive region. Regionens studierektorsnätverk föreslår representant till KVAST som utifrån kompetens och KVASTs sammansättning väljer in ledamot. Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA) har två ledamöter i KVAST. SPUR-samordnare inom anestesi och intensivvård är representerad i KVAST. KVAST är representerad i SFAI styrelse via ordförande.

Anders Enskog 2020 års mottagare av SFAI:s pedagogiska pris

2020 skulle SFAI:s andra pedagogiska pristagare fått ära och berömmelse på SFAI-mötet i Uppsala. Av kända orsaker blev mötet inte av, men en pristagare är utsedd, och äran, berömmelsen, diplom och en ekonomisk summa är hans! KVAST hoppas kunna fira honom på SFAI-mötet i Örebro 2021! Det är viktigt att lyfta pedagogiska frågor även i tider av andra stora problem. Nomineringar till det pedagogiska priset skickas till KVAST under våren, med deadline i april. KVAST utser därefter pristagaren.
Glädjande nog fanns det många mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Anders Enskog till ett mycket välförtjänt pris! Anders Enskog är överläkare på Sahlgrenska Sjukhuset och Sektionschef för Kvalitet och utveckling. Han är tidigare studierektor på Sahlgrenska och ansvarig för regional utbildning i anestesi och intensivvård. Han har bedrivit ett mångårigt arbete med ST-utbildning på nationell nivå och är en pionjär vad gäller regional ST-utbildning (ST-väst), vilket inspirerat andra i landet.

Motiveringen som skickades in till KVAST löd: ”Anders Enskog har under många år arbetat för utveckling av ST-läkarutbildningen på lokal, regional och nationell nivå. Med ett personligt engagemang utöver det tjänsten kräver visar han ett stort intresse för såväl den enskilda ST-läkarens framsteg som att ST-utbildningen i sin helhet håller en god kvalitet. Anders Enskog har genom både sina kliniska såväl som sina organisatoriska förmågor excellerat i att hitta balansen mellan trygg och utmanande handledning.”

LogEze – digital loggbok för narkosläkare under utbildning

Det sedan länge använda excelarket skapades av Henrik Jörnvall när han var ST-läkare på 00-talet. Nu är detta ersatt av LogEze, en elektronisk online-loggning där man kontinuerligt registrerar sina anestesiologiska aktiviteter, placeringar och andra utbildningshändelser. När du loggar i LogEze får du i realtid se din statistik för det du loggar (till exempel din lyckandefrekvens), men även samma statistik för den övriga världen (definierat som samtliga andra loggare).  Du kan enkelt exportera sammanfattningar och sammanräkningar inför utvecklingssamtal, handledarsamtal, samt ansökan om specialistbevis. Tjänsten är gratis för dig som användare – all information ägs till 100% av dig och helt enligt GDPR.

Förutom den självklara fördelen att du håller reda på det du gjort, så utgör statistiken en enorm pedagogisk informationskälla. Hur många CVKer får ST på Sahlgrenska lägga jämfört med Karolinska? Eller på Akademiska? Hur många spinaler måste jag lägga innan jag har 90% successrate? Kanske måste jag öva mer på artärer? Eller är jag kanske lika bra/dålig som alla andra? Hur många svåra luftvägar har jag haft egentligen? Och blir antalet ”svåra” luftvägar färre ju senare på STn jag är? På nedanstående graf från LogEze ser vi evidensbaserat att vi bör använda ultraljud när vi lägger CVKer!

Skapa ett konto och kom igång på direkten genom att gå till LogEze!

För dig som vill fortsätta logga manuellt och i excel, så finns ett excelark bifogat nedan. Om du i framtiden vill övergå till LogEze, kan du importera dina data från detta excelark. Kom dock ihåg att du inte får ändra några kolumner eller layout i övrigt för att det ska fungera.

Saknar du något som du vill logga så gör någon annan det säkert också – uppdateringar på LogEze är vanliga, hittills 1951 stycken och flera i veckan utan att du märker något!

Tveka inte att höra av er vid frågor/funderingar/synpunkter!

 

Covid-19 och försenad specialistansökan

KVAST har uppmärksammat den konsekvens av pandemin som nu inställda kurser föranleder tyvärr resulterar i att en del ST-läkare inom planerad tid inte kan skicka in sin specialistansökan. I dagsläget så har vi inga andra lösningar än att invänta första bästa tillfälle för att uppnå de mål inom bland annat specialanestesi som behövs för att bli godkänd som specialist.

Specialisttjänstgöringen är minst 60 månader och alla kompetenser ska vara uppfyllda enligt SOSF 2015:8.

Vår rekommendation är därför att man skickar in sin ansökan när dessa är uppfyllda genom klinisk tjänstgöring eller kurs om så kräver enligt målbeskrivningen, oavsett om det under rådande förhållanden med Covid-19 tagit längre tid. Om av SFAI ej tidigare publicerad kurs genomförs bör man beakta att innehållet i kursen skall stämma mot innehållet under respektive delmål i Utbildningsboken. Exempelvis webbaserade kurser inom delmål 11 (specialanestesi och intensivvård) skall således innehålla både anestesi och intensivvård för att vara intygsgrundande för delmålet.

Det är kursgivares ansvar att planera kurser via digitala verktyg om så är möjligt.

Avropsperiod SK-kurser 2021 öppen

Avropsperioden avseende SK-kurser 2021 är nu öppen och sista svarsdag är 30 mars.
Pga rådande situation planerar man för att genomföra ytterligare en avropsperiod längre fram i vår för de kursgivare som inte haft möjlighet att svara inom utsatt tid.

SFAIs Pedagogiska pris 2020

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!

Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål genom till exempel: organisation av ST-utbildningen, utveckling och implementering av nya pedagogiska metoder, utbildningsmoment och/eller utbildningsmaterial, högkvalitativt och stimulerande teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram, högtstående handledning av ett flertal vetenskapliga och/eller pedagogiska ST-projekt till publikation, utbildning av ST-studierektorer, utbildning och handledning av ST-handledare, exceptionellt god klinisk handledning över tid.

Maila din nominering senast den 30 april 2020 till KVAST kvast@sfai.se. Priskommittén utgörs av KVASTs medlemmar. Pristagare utses i god tid för utdelning av priset på SFAIs möte i september. Priset utgörs av ett diplom, blommor, SEK 5000:-, ära och berömmelse.