Anestesiproblemkort

Ett sätt att öka säkerheten vid anestesi är att information och kunskap om allvarliga riskfaktorer är kända för både sjukvårdspersonal och patient. Exempel på sådana tillstånd är den svåra luftvägen, porfyri, anafylaxi, malign hypertermi är exempel på sådana tillstånd.

I en alltmer globaliserad värld så är den viktigaste informationsbäraren inte alltid varningen i journalen utan att patienten själv har informationen. Därför finns SFAI:s anestesiproblemkort.

Under länken ”Instruktioner anestesiproblemkort” nedan finns instruktioner och mer information om anestesiproblemkortet. Adress där anestesiproblemkortet kan rekvireras finns i dokumentet. För att behålla trovärdigheten i varningar är det viktigt att varningar endast baseras på välgrundade fakta. Detta illustreras väl i Aisopos´(500 f Kr) fabel om fåraherden som varnade för vargen.

För en del patientkategorier kan det vara viktigt att ha mer fyllig information tillgänglig om sin sjukdom t.ex. vid resor det behöver inte speciellt gälla anestesirelaterade problem. Internationellt finns ett flertal olika metoder för ”medicinska varningar”.  Under länken Information_ovriga_medicinska_varningssystem finns en översikt över olika varningssystem som finns.

Anestesiproblemkort kan kostnadsfritt rekvireras från

Dr Katarina Hallén

AnOpIVA Östra, Område 2

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diagnosvägen 11, plan 2

416 85 Göteborg
katarina.hallen@vgregion.se