Malign hypertermi (MH)

Malign hypertermi (MH) känslighet är ett ovanligt ärftligt tillstånd där vissa anestesimedel kan utlösa en exploderande ökning i ämnesomsättningen. Utlösande medel är; potenta inhalationsanestetika och/eller suxameton.

Om en MH reaktion uppträder är behandling omedelbart utsättande av utlösande medel, tillförsel av dantrolen och symptomatisk behandling.

För den med diagnostiserade eller misstänkt MH känslighet är det mycket viktigt att inte bli sövda med utlösande medel.

Diagnostiken av MH känslighet sker i Lund där det det natinella MH registret finns.

Länkar