Färgmärkning av sprutor inom anestesi och intensivvård

SFAI rekommenderar sedan 2014 att sprutor, vid användning av läkemedel för injektion, märks i enlighet med ISO 26825:2008. Bakgrund och principer för märkning framkommer i  SFAI-dokument nedan.

Själva ISO-riktlinjen finns sedan 2017 både på svenska och engelska vis SIS (Swedish Standard Institute) och kan kostnadsfritt nås av offentliga vårdgivare via web-adressen: enav.sis.se Lösenord behövs inte.

Ursprunglig författare: Gunilla Islander, överläkare, Lund

Antagen av SFAI:s styrelse 2014-11-13