Riktlinjer för färgmärkning av sprutor inom anestesi och intensivvård

SFAI rekommenderar sedan 2014 att sprutor, vid användning av läkemedel för injektion, märks i enlighet med ISO 26825:2008.

Själva ISO-riktlinjen finns sedan 2017 både på svenska och engelska via SIS (Swedish Standard Institute) och kan kostnadsfritt nås av offentliga vårdgivare via web-adressen: enav.sis.se Lösenord behövs inte. Standarden är uppdaterad i flera omgångar, senast 2022.