Smärtlindring av barn

I god postoperativ smärtbehandling till barn ingår både farmakologisk och komplementär behandling. Smärtomhändertagande bör inledas med preoperativ åldersanpassad information om det kirurgiska ingreppet, om den smärta som kan förväntas, om smärtskattning och om smärtbehandling.

Ett problem med all farmakologisk behandling till barn är att det inte sällan saknas doseringsanvisningar i FASS. I detta dokument finns förutom doseringsanvisningar behandlingsstrategier m.m.

Författare:
Stefan Lundeberg, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ulla Caverius, överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund

 

Datum: 20091125
Revision utförd: 2014

Planerad revision 2019

Bifogade filer